Tolkdiensten

Italingua biedt u een professionele tolkservice voor de talencombinaties Italiaans-Nederlands en vice versa.

 

Tarieven

  • Regulier tolktarief: 50 euro p/uur
  • Reiskosten: 0,19 euro p/km of vergoeding openbaar vervoer (2e klas)
  • Reistijd: 20 euro p/uur
  • Avond-/weekendtarief: 150%
  • Tolken bij de notaris: 175 euro (vaste prijs, incl. voorbereiding + reiskosten en reistijd van max. 1 uur per openbaar vervoer)

 

Voor het aanvragen van een tolkdienst kunt u mailen of bellen. Als u een tolk nodig heeft, specificeert u dan bij de aanvraag om wat voor type tolkdienst het gaat. Onderstaand overzicht kan u daarbij helpen:

 

Gesprekstolken

Een gesprekstolk vertaalt gesprekken zin na zin tussen twee of meerdere personen. Een gesprekstolk kan bijvoorbeeld worden ingezet bij beurzen, onderhandelingen of het passeren van akten. Evenals de consecutieftolk werkt de gesprekstolk zonder apparatuur.

 

Consecutief tolken

Een consecutieftolk wordt vaak ingeschakeld bij korte toespraken, kleine vergaderingen en presentaties. Tijdens de toespraak maakt de tolk aantekeningen. Op gezette tijden geeft de tolk de inhoud van de originele toespraak in de vertaling weer. Hiervoor moet tijdens de toespraak tijd worden ingeruimd. Een consecutieftolk werkt zonder apparatuur.

 

Simultaantolken

Een simultaantolk vertaalt het gesproken woord tegelijkertijd. Een simultaantolk wordt ingezet bij bijvoorbeeld congressen. Bij een groot aantal toehoorders zijn voor deze manier van tolken technische voorzieningen nodig. De tolk werkt dan vanuit een tolkencabine waarmee de congresdeelnemers draadloos in verbinding staan.

 

Fluistertolken

Een fluistertolk vertaalt simultaan, maar werkt niet in een tolkcabine. De tolk zit naast de persoon voor wie vertaald moet worden en geeft de vertaling fluisterend en simultaan door. Bij deze manier van tolken is het alleen mogelijk om voor één of maximaal twee personen te tolken.
Een fluistertolk kan echter ook gebruik maken van een mobiele installatie, de zogenaamde ‘fluisterset’, bestaande uit een microfoon (voor de tolk) en een aantal headsets (voor de toehoorders). Door gebruik te maken van een fluisterset kan een fluistertolk voor meerdere personen tolken.