Over mij

Italingua is de nieuwe naam van de door drs. Johanna Jansen in 2008 opgerichte eenmanszaak J. P. Jansen Vertaal- & Tolkservice . Als dochter van een Nederlandse vader en een Italiaanse moeder is Johanna met beide talen en culturen opgegroeid. Sinds haar afstuderen aan de Universiteit Leiden heeft ze zich continu verder gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met Italië en de Italiaanse taal.

 

Johanna staat ingeschreven als beëdigd tolk in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers onder Wbtv-nummer 1113.

 

Opleidingen

  • 2004: doctoraal Italiaanse Taal- & Letterkunde (Universiteit Leiden)
  • 2008: Bachelor Tolk Italiaans (ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, Utrecht)
  • 2014: Specialisatie Gerechtstolk in Strafzaken Italiaans (Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers, Zaandam)

 

Overige werkzaamheden

  • Docent Italiaanse taal en cultuur bij de opleiding European Studies van de Haagse Hogeschool
  • Examinator bij het eindexamen van de Bachelor Tolk Italiaans (Stichting Examens Tolken/Vertalen)

 

Lidmaatschappen

  • SIGV Vereniging van Gerechtstolken en Juridisch Vertalers
  • Levende Talen